Feedback

Contact

Vitaminds voor

Kwaliteit

kwaliteit Vitaminds

Vitaminds zet zich in om mensen met (subklinische tot lichte) psychologische klachten in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van ondersteuning.

De ondersteuning wordt geboden door onze aangesloten coaches. De aangesloten coaches dragen een grote verantwoordelijkheid voor een adequate ondersteuning. De kwaliteit van de ondersteuning kan een belangrijke factor zijn in het verlichten van de klachten of juist in het verergeren van de klachten. Om de kwaliteit van de ondersteuning te kunnen waarborgen heeft Vitaminds een kwaliteitssysteem vormgegeven waar aangesloten coaches zich aan committeren.

Het kwaliteitssysteem is een levend systeem. Dat wil zeggen dat het systeem meegroeit met de voortschrijdende inzichten die Vitaminds en de aangesloten coaches opdoen. Voorop staat is dat wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit.

Het Vitaminds kwaliteitssysteem bestaat uit drie elementen:

  1. Minimale opleidingseisen voor aangesloten coaches.
  2. Kwaliteit van ondersteuning.
  3. Verantwoorde uitstroom.

Minimale opleidingseisen voor aangesloten coaches

Minimale eisen:

Kwaliteit van ondersteuning

Om de kwaliteit van ondersteuning te waarborgen hebben de aangesloten coaches minimaal één keer maand een intervisiemoment. Tijdens de intervisie hebben de coaches de mogelijkheid om moeilijkheden in hun ondersteuning met elkaar te bespreken. Op deze wijze kunnen de aangesloten coaches elkaar ondersteunen om de kwaliteit van hun ondersteuning zo hoog mogelijk te houden.

Verantwoorde uitstroom

Verantwoorde uitstroom heeft twee aspecten:

  1. Doorverwijzen naar GGZ.
  2. Nazorg.

Vitaminds hanteert een doorverwijsprotocol. In dit protocol staat beschreven welke signalen de aangesloten coaches en therapeuten in acht nemen bij de keuze om de cliënt door te verwijzen naar de GGZ.

Het nazorgprotocol schrijft wat de minimale nazorg is die een cliënt bij aangesloten coaches en therapeuten kan ontvangen. Daarnaast is nazorg in de functionaliteiten van het platform ingegoten.

Community

Chats & groepen

Mijn account