Feedback

Check in

Deze tool helpt je om actief bezig te blijven met je doelen. Ontvang wekelijks een herinnering in de mail om een update te plaatsen voor een doel of meerdere doelen uit je Digimind

Wat heb je aan deze tool?

In de drukte van het dagelijks leven is het gemakkelijk om je doelen uit het oog te verliezen. Dat geldt voor alle doelen en zeker ook voor doelen op het gebied van persoonljke ontwikkkeling.

Deze tool helpt je om de doelen die je kiest een onderdeel te houden van je dagelijks leven.

Hoe werkt het?

Community

Chats & groepen

Mijn account