Feedback

Creër een artikel

Wat leuk dat je een artikel gaat schrijven. Een artikel is een hele laagdrempelige manier om mensen te laten zien hoe jij als coach tegen verschillende relevante onderwerpen aankijkt. Het geeft je lezers de kans om te voelen of ze een klik hebben met jou als coach. Om je op weg te helpen kun je over de verschillende onderdelen van een artikel tips vinden.

Let op
Nadat je artikel is opgeslagen wordt je artikel gecontroleerd op spel- en taalfouten en gestandadiseerd voor publicatie. Je krijgt een bericht als je artikel gepubliseerd is.

tips voor het schrijven van een artikel

Algemene tips

tips voor het schrijven van een artikel
Opsommingsteken

Gebruik alinea’s van max. 5 regels

Grote alinea’s maken je tekst minder onoverzichtelijk. Mensen hebben vaak ook geen zin om lange aangesloten stukken tekst te lezen. Een korte alinea geeft je tekst ruimte en je lezer het gevoel dat hij of zij kan ademen tussen het lezen.

Opsommingsteken

Wees duidelijk en to the point

Mensen hebben een korte aandachtsspanne. Als ze op een link klikken willen ze zo snel en duidelijk mogelijk een antwoord op hun vraag hebben. Wanneer ze het gevoel hebben de draad kwijt te zijn, zijn ze maar een muisklik verwijderd van een ander artikel (de terug-knop om preciezer te zijn).

Opsommingsteken

Beantwoord een vraag die bij je doelgroep leeft

Het is verleidelijk om iets te schrijven vanuit je eigen interesse of omdat jij denkt dat het belangrijk is. Bij coaches kom ik regelmatig tegen dat ze een mooie term hebben gevonden voor hun coaching (embodiment, innerlijk kind werk, zijnscoaching, etc.). Dat is helemaal goed, alleen zal niemand op die termen zoeken. Ze kennen de termen meestal niet. Je doelgroep zal zoeken op en zich aangesproken voelen door dingen die in hun eigen directe beleefwereld past. “Hoe kan ik minder piekeren?” Hoe voel ik me meer op mijn gemak bij andere mensen?” Uiteraard verschilt het per coach wie je doelgroep is en met welke vragen die coachgroep rondloopt. Om als coach gevonden te worden via Google is het belangrijk om die vragen te achterhalen en te beantwoorden in je artikelen.

Opsommingsteken

Wees persoonlijk, eerlijk en kwetsbaar

Als coach kan het enorm waardevol zijn als jij aan je doelgroep laat zien dat je ook een mens bent. Een mens met twijfels en onzekerheden. Dat jij ook een proces doormaakt. Aan de ene kant help je daarmee het stigma op psychische vragen doorbreken. Tegelijkertijd laat je aan je doelgroep zien dat je een open persoon bent. Iemand die ze kunnen vertrouwen. Dat is uiteindelijk namelijk het doel van marketing. Mensen kopen alleen als ze je vertrouwen. Een groter bedrijf doet dat door bijvoorbeeld professionaliteit uit te stralen. Als coach kun je dit bewerkstelligen door open te zijn.

Opsommingsteken

Geef altijd direct antwoord op je vragen

Wanneer mensen een artikel schrijven stellen ze vaak een vraag in de titel of sub paragraaf. In dat geval is het verstandig om die vraag direct in de volgende paragraaf te beantwoorden. Dit zorgt ervoor dat de lezer zich duidelijk kan oriënteren in je stuk. Zo neem je de lezer bij de hand. Hij zal het gevoel hebben dat hij weet waar hij is in je stuk en zo voorkom je dat je lezer zich verward voelt en zich af gaat vragen of de vraag überhaupt nog beantwoord gaat worden en zo ja waar dan. Zoals gezegd hebben mensen een hele korte aandachtsspanne op het internet. Ze willen zo snel en duidelijk mogelijk een antwoord op hun vragen.

Opsommingsteken

Bedenk dat je lezer een leek is en dingen niet kan snappen die voor jou heel simpel zijn

De mensen die je artikelen lezen zullen meestal geen expert zijn in het onderwerp waarover je schrijft. Ze lezen je artikelen vaak juist om meer over het onderwerp te weten te komen. Probeer daarom je artikelen simpel en helder te houden. Mocht je wel een ingewikkelder concept bespreken, leg het dan zo duidelijk mogelijk uit.

Opsommingsteken

Vermijd vakjargon

Het kan aanlokkelijk zijn om vaktermen te gebruiken in je artikelen. Probeer dit zo min mogelijk te doen. Iemand die een artikel leest is op zoek naar het duidelijkste antwoord op zijn vraag.

Opsommingsteken

Gebruik zoveel mogelijk spreektaal (i.p.v. schrijftaal)

Je schrijft een tekst voor je doelgroep. Je doelgroep is op zoek naar iemand die hem iets kan leren waardoor hij of zij weer verder kan. Zeker voor coaches kan het bijdragen aan het vertrouwen tussen jou en je lezers als je je menselijk opstelt. Gewone taal gebruiken kan daarbij helpen.

Opsommingsteken

Maak belangrijke zinnen of woorden dik gedrukt

Neem de lezer bij je hand in je artikel door belangrijke woorden en zinnen dik gedrukt te maken.

Geef je artikel een pakkende titel

tips voor het schrijven van een artikel

Tips voor een pakkende titel

tips voor het schrijven van een artikel
Opsommingsteken

Geef een duidelijke verwijzing naar de inhoud

Probeer je titel zo duidelijk mogelijk te maken. Waar gaat je artikel over? Op welke vraag ga je een antwoord geven? Als mensen niet direct begrijpen wat ze van je stuk kunnen verwachten is de kans klein dat ze op je link klikken en het artikel gaan lezen om er achter te komen. Je kan best iets leuks of grappigs in je titel verwerken zolang dat de titel niet onduidelijk maakt.

Opsommingsteken

Maak de titel actief (met een werkwoord)

Actieve titels stralen energie uit. Een actieve titel is bijvoorbeeld: ‘leer je persoonlijkheid kennen met deze oefening’ in plaats van: ‘je persoonlijkheid leren kennen met deze oefeningen’.

Opsommingsteken

Zet het jaartal in de titel

Als je artikel over iets gaat dat verouderd kan raken (zoals bijvoorbeeld een artikel over een persoonlijkheidstest) is het handig dat je het huidige jaartal tussen haakjes achter je titel zet. Dan weet de lezer dat je artikel up to date is.

Opsommingsteken

Zet een aanduiding achteraan je titel

Ook in de titel kun je je lezers bij de hand nemen. Geef een aanduiding over wat je lezer concreet kan verwachten van je artikel. “Met 30 handige tips.” “Met 3 inspirerende voorbeelden. “Met 2 verrassende inzichten."

Schrijf je artikel

tips voor het schrijven van een artikel

Tips voor een heldere inleiding

tips voor het schrijven van een artikel
Opsommingsteken

Leg de titel kort uit

Je kunt je inleiding goed beginnen met een korte verduidelijking van je titel. Schets kort de context van je titel. Bijvoorbeeld bij een artikel over onrust: “we leven in een tijd waarin we altijd wat te doen hebben. Bij veel mensen rijst de vraag: hoe kan ik omgaan met die voortdurende onrust?”

Opsommingsteken

Geef antwoord op je de vraag in je titel

Geef in je alinea zo snel en direct mogelijk een antwoord op je titel. Je geeft je lezers zo de geruststelling dat ze een antwoord gaan vinden op hun vraag in jouw artikel.

Opsommingsteken

Vertel wat je gaat vertellen in de rest van je artikel

Vervolgens kun je een korte blik vooruit werpen op wat de lezer te wachten staan. Dan weet de lezer dat de rest van het artikel relevant is voor zijn vraag.

Opsommingsteken

Waarom is het belangrijk om dit te lezen?

De inleiding is ook een goede plek om kort uit te leggen wat je artikel bijdraagt aan de lezer. Wat gaat de lezer leren en wat heeft hij of zij daaraan?

tips voor het schrijven van een artikel

Tips voor het middenstuk

tips voor het schrijven van een artikel
Opsommingsteken

Bepaal een structuur

Er zijn verschillende beproefde structuren die jouw helpen met het schrijven van je artikel en je lezers bij de hand nemen. In dit artikel kun je meer lezen over het structuren van een verhaal.

Opsommingsteken

Gebruik voldoende tussenkopjes

Geef de lezer de kans om zich te oriënteren in je artikel aan de hand van tussenkopjes.

Opsommingsteken

Gebruik passende plaatjes

Voorkom dat de lezer lees moe wordt door je tekst af te wisselen met relevante plaatjes.

Opsommingsteken

Bepaal van te voren een structuur

Er zijn verschillende structuren die je ter inspiratie kunt gebruiken. In dit artikel ga ik dieper in op twee handige structuren die je kan gebruiken bij het schrijven van artikelen.

Opsommingsteken

Gebruik bulletpoints of genummerde lijstjes (1. 2. 3. Of -, -, -, )

Dit maakt je tekst overzichtelijk en het zorgt voor variatie in je tekst.

tips voor het schrijven van een artikel

Tips voor de samenvatting

tips voor het schrijven van een artikel
Opsommingsteken

Geef een korte samenvatting van je artikel

Neem de lezer nog even mee langs de belangrijkste punten uit je artikel. Dit zorgt ervoor dat je punten beter blijven hangen.

Kies een themaCommunity

Chats & groepen

Mijn account