Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Als u een klacht heeft kunt u de volgende stappen ondernemen:

Stuur een email

Mail uw klacht naar kwaliteit@vitaminds.nu

Vermeld bij de email

  • Uw naam en contactgegevens
  • Omschrijving van de klacht, met namen, data/perioden en gebeurtenissen die van belang zijn
  • Geleden schade of ondervonden nadelen

Stuur een brief

Mocht u niet in staat zijn om een email te sturen kunt u ons ook per post op de hoogte stellen van uw klacht. Het postadres is:

Vitaminds

t.a.v. kwaliteitsteam

Beijumerweg 24

9737AD Groningen

Procedure

U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw klacht met daarin vermeld:
1. dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is
2. hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht

3. of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is
4. wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is

5. welke maatregelen genomen zijn/worden genomen

Wij zullen onze uiterste best doen om u zo tevreden mogelijk te stellen. Een maand na afhandeling wordt door het kwaliteitsteam opnieuw beoordeeld of de beoogde verbetering is opgetreden.

Is uw klacht nog niet verholpen?

Vitaminds is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke en officieel erkende geschillencommissie.

Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg? Neem dan de volgende stappen:

 Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder

 Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl

 Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in

Logo Klachtenportaal Zorg Vitaminds
coffee vitaminds